Tisková zpráva

Pochodujme společně pro zdraví a proti diabetu

 

V současnosti je na světě více než 382 milionů lidí trpících diabetem neboli cukrovkou. Do roku 2035 vzroste tento počet podle odhadu odborníků až na 592 milionů! 1 Takováto pandemie je hrozivá zejména z toho důvodu, že ve většině světa zůstává neodhalená a to až u poloviny nemocných. V České republice se s diabetem léčí přes 840 tisíc lidí a každý rok přibude až 20 tisíc nově registrovaných diabetiků.2 Nejvíce obyvatel přitom postihuje diabetes 2. typu, který má často souvislost s nezdravým životním stylem a který můžeme včasným odhalením a prevencí ovlivnit.

Česká republika se proto jako každý rok připojuje k Světovému dni diabetu, který i letos proběhne 14. listopadu. Toto datum nebylo zvoleno náhodou, upomíná na den narození Fredericka Bantinga, který spolu s Charlesem Bestem stál u objevu inzulinu. Letošní Světový den diabetu navíc odstartuje tříletou kampaň mezinárodní organizace IDF (International diabetes Federation) zaměřenou na spojení zdravého života a diabetu. Stěžejní bude zejména téma zdravé stravy a její důležitost jak při prevenci diabetu 2. typu, tak při efektivním zvládání diabetu, umožňujícím vyhnout se komplikacím. Všechny aktivity v rámci Světového dne diabetu pak zastřeší slogan „Diabetes: chraňte naši budoucnost.“

Jednou z plánovaných aktivit v České republice je i happening před Fakultní poliklinikou VFN na Karlově náměstí v Praze a následný pochod ulicemi hlavního města Prahy, který stejně jako v dalších městech světa organizuje nadace World Diabetes Foundation za podpory společnosti Novo Nordisk. „Naše společnost se soustředí nejenom na léčbu diabetu, ale i na prevenci tohoto onemocnění. Řada projektů, které podporujeme nebo iniciujeme, napomáhá zvyšovat povědomí široké veřejnosti o problematice diabetu a především diabetu 2. typu,“ říká Daniela White, generální ředitelka společnosti Novo Nordisk ČR.

Akce se bude konat v pátek 14. listopadu 2014 od 10:30 do 17:30 hodin a probíhat zde bude měření glykémie, cholesterolu, krevního tlaku, tělesného tuku a hodnoty BMI. Na místě bude zájemcům k dispozici také například nutriční poradenství, prezentace zdravé výživy či konzultace jídelníčku. V 11:30 hodin pak odstartuje již 11. ročník Pochodu proti diabetu, který připomíná, že i chůzí se dá účinně bojovat proti diabetu 2. typu. Stejně jako v Praze se tak budou konat Pochody proti diabetu i v jiných městech České republiky, například v Děčíně, Písku, Třebíči, Strakonicích, Táboře či Slavkově u Brna. Kompletní seznam míst a více informací k Světovému dni diabetu v České republice naleznete na www.dendiabetu.cz.

Záštitu nad akcí převzal prezident České republiky Miloš Zeman, ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, a tváří je herec Pavel Kříž, který sám trpí diabetem 2. typu. Jedním z cílů letošního ročníku Světového dne diabetu je i získat pozornost velkého množství pacientů, kteří o svém diabetu nevědí a tudíž ani nemohou být správně léčeni. V České republice se počet osob s dosud nediagnostikovaným diabetem odhaduje na čtvrt milionu. 3

 

 

[1] IDF Diabetes Atlas, 6th edn.

2 Ústav zdravotnických informací a statistiky – Péče o nemocné s cukrovkou 2012

3 www.diab.cz – Národní diabetologický program 2012

 


Světový den diabetu

Světový den diabetu byl vyhlášen v roce 1991 Mezinárodní federací pro diabetes (IDF) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako reakce na rostoucí obavy ze zvyšující se zdravotní hrozby, kterou diabetes představuje.

Více informací najdete na www.idf.org

 

Společnost Novo Nordisk, která má své sídlo v Dánsku, je globální farmaceutickou společností s 90letou tradicí v oblasti inovací a předních řešení při léčbě diabetu. Společnost rovněž zaujímá vedoucí postavení v léčbě hemofilie, v terapii růstovými hormony a hormonální substituční terapii. Společnost Novo Nordisk zaměstnává přibližně 40 000 pracovníků v 75 zemích a své produkty prodává ve více než 180 zemích.

Více informací naleznete na webové adrese www.novonordisk.com

 

 

DIA_258/14